MENU

3 Maja - dzień, który łączy wszystkich Polaków.

3 Maja - dzień, który łączy wszystkich Polaków.

Święto Konstytucji mającej dla Państwa Polskiego wyjątkowe znaczenie, przed 228 laty stanowiącej przełom w europejskich standardach stanowienia prawa.

Byliśmy drugim po USA państwem na świecie, które zdecydowało o zasadach trójpodziału władzy, o prawach i obowiązkach obywateli.

Według prof. Henryka Samsonowicza był to "jeden z najważniejszych aktów pamięci zbiorowej, bez których żadna wspólnota nie może żyć".

Data jej ustanowienia do dziś jest wielkim symbolem i wielkim patriotycznym zobowiązaniem.

Świętujmy ten dzień razem, ponad bieżącymi podziałami.

 ZŁÓŻ REKLAMACJĘ