MENU

SGB oraz BPS stawiają na BS API i rozwój bankowości mobilnej

W Warszawie odbyło się spotkanie Zrzeszeń SGB i BPS oraz dostawców systemów informatycznych w sprawie kontynuacji prac nad BS API. W spotkaniu wzięli udział Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku SA oraz Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku BPS S.A. Dostawców reprezentowali przedstawiciele core’owych systemów bankowych: Asseco, Softnet, Novum oraz Altkom, Saba Services i I-BS.pl.

Opracowanie i wdrożenie BS API umożliwi łatwiejszą implementację nowych rozwiązań informatycznych dla wszystkich Banków Spółdzielczych, zarówno w Grupie SGB, jak i w Zrzeszeniu BPS.

Rozwój aplikacji mobilnych jest priorytetem dla obu Zrzeszeń. Podjęte działania pozwolą na prostsze wdrażanie coraz lepszych usług i produktów. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem pierwszego etapu zakresu funkcjonalności BS API, który w pełni skoncentrowany jest na potrzebach rozwoju bankowości mobilnej w obu Zrzeszeniach.

Dalsza praca SGB i BPS oraz współpraca Banków Spółdzielczych z największymi firmami z branży technologicznej otwiera wiele możliwości realizacji nowych projektów i pozwoli na udostępnianie w najbliższej przyszłości poszczególnych funkcjonalności. Oba zrzeszenia przyjmą tzw. zwinny styl pracy i oddawanie kolejnych funkcjonalności następować będzie systematycznie w ustalonych cyklach. Dzięki temu wytworzone funkcjonalności będą szybko implementowane i testowane pod kątem użyteczności z finalnym odbiorcą.

Jeszcze w lipcu dostawcy systemów otrzymają od obu Zrzeszeń dokumentację w zakresie specyfikacji BS API. Prace nad BS API w ramach pierwszego etapu mają zostać zakończone w IV kwartale 2019 roku.

Równolegle oba Zrzeszenia pracują nad przygotowaniem zakresu kolejnych etapów rozwoju BS API, których wdrażanie przewidziane jest na pierwszą połowę roku 2020.ZŁÓŻ REKLAMACJĘ