MENU

Wymiana Tokenów!

Szanowni Państwo, informujemy że z dniem 14 września 2019 roku zaczną obowiązywać wymogi wynikające z ustawy o usługach płatniczych wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zaimplementowała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę PSD2 (2nd Payment Services Directive - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego). Dyrektywa PSD2 ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych poprzez bankowość elektroniczną i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń przenośnych (mobilnych). W związku z powyższym informujemy, że z oferty Banku wycofane zostaną środki identyfikacji elektronicznej nie spełniające unijnych kryteriów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika. Konieczna jest zatem wymiana środka identyfikacji w przypadku Klientów korzystających z autoryzacji przy użyciu Tokena, które przestaną działać z dniem 14 września 2019r. 

Zapraszamy do kontaktowania się z Oddziałami Banku.

 ZŁÓŻ REKLAMACJĘ