Szanowni Klienci,

zdajemy sobie sprawę, że wraz z powstałym zagrożeniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19, mogą wystąpić trudne do przewidzenia skutki dla sytuacji finansowej kredytobiorców.

Wobec powyższego, zgodnie z Komunikatem Związku Banków Polskich z dnia 16 marca 2020r., banki podejmą działania pomocowe wobec klientów dotkniętych skutkami koronawirusa COVID-19.

Związek Banków Polskich  wraz z Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, podejmują ustalenia zmierzające do systemowego rozwiązania. Pomimo, iż prace w tym zakresie są intensywne, na ten moment nie zostały wypracowane rozwiązania umożliwiające zastosowanie uproszczonego trybu rozpatrywania wniosków w sprawie odroczenia (zawieszenia) spłat zobowiązań kredytowych.

Nasz Bank deklaruje niezwłoczne wdrożenie i stosowanie działań odpowiednich i adekwatnych do aktualnej sytuacji.

Jesteśmy w stałym kontakcie ze Związkiem Banków Polskich. O uzgodnieniach będziemy informować Klientów na bieżąco.

Prosimy Państwa o cierpliwość i wstrzymanie się ze składaniem wniosków do czasu wdrożenia rozwiązań dostosowanych do obecnej sytuacji.