MENU

       

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że środki pieniężne zgromadzone przez deponenta w naszym Banku na rachunkach bankowych, objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów - z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996). Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl

 

Arkusz informacyjny dla deponentów

Gospodarczego Banku Spółdzielczego

w Gorzowie Wielkopolskim

znajduje się tutaj:


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ