Rachunek bankowy dla firm

Rachunek skierowany jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek walutowy dla firm

Rachunki walutowe są podstawowym narzędziem do prowadzenia wszelkich rozliczeń w walutach obcych.Za ich pośrednictwem można sprawnie dokonywać rozliczeń gotówkowych w EUR, USD, GBP, NOK, SEK, DKK, CHF i CZK. Najlepsza oferta dla klientów którzy realizują przelewy zagraniczne lub przelewy walutowe w Polsce.

Rachunek powierniczy

Obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego w celu gromadzenia środków nabywcy na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego wynika z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.


Rachunek zastrzeżony (ESCROW)

Rachunek zastrzeżony (Escrow) przeznaczony jest dla firm i instytucji finansowych, chcących zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych transakcji.