Za ich pośrednictwem można sprawnie dokonywać rozliczeń gotówkowych w EUR, USD, GBP, NOK, SEK, DKK, CHF i CZK. Najlepsza oferta dla klientów którzy realizują przelewy zagraniczne lub przelewy walutowe w Polsce.

Za ich pośrednictwem  można również prowadzić jako oprocentowane, terminowe lokaty walutowe – służą wtedy znakomicie korzystnemu zagospodarowaniu nadwyżek walutowych.

Zalety rachunków walutowych  to:

  • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku;
  • możliwość przeprowadzania międzynarodowych rozliczeń płatniczych (polecenie wypłaty, akredytywa, inkaso dokumentowe),
  • możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych.
  • możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych,