Miło jest nam wspierać tego typu wydarzenia:

Podróż przez dziesięciolecia w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

tekst: Pani Aneta Gizińska-Hwozdyk

         Listopadowe popołudnie. Na widowni gorzowskiego teatru zasiadają szkolni koledzy. Są w różnym wieku. Łączy ich szkoła – II Liceum Ogólnokształcące. Siedem dziesięcioleci wspomnień o nauczycielach, którzy odeszli. Symboliczny znicz pamięci podczas zaduszkowych wspomnień, 3 listopada 2021r., zapalony został z inicjatywy  pani Grażyny Wojciechowskiej – prezesa Fundacji „Czysta Woda”. Koncert łączył wspomnienia o zmarłych nauczycielach z utworami muzycznymi, słowa przeplatały się z muzyką. Oprawę muzyczną widowiska przygotowali uczniowie II LO – w teatrze wystąpił chór „Active” prowadzony przez profesor Iwonę Bańdziak.

         Wspomnienia o nauczycielach przybliżyli swoim szkolnym (młodszym i starszym) kolegom absolwenci z różnych roczników: Alina Nowak, Ryszard Bronisz, Grażyna Wojciechowska, Małgorzata Domagała, Aneta Gizińska-Hwozdyk, Regina Rogoza, Jacek Krzyżowski oraz dyrektor II LO, pan Tomasz Pluta, który razem z panią Grażyną Wojciechowską poprowadził uroczystość. Zaduszki poświęcone zmarłym nauczycielom to jedna  inicjatyw z okazji siedemdziesięciolecia szkoły. Widownia gromkimi brawami nagrodziła ten niezwykły spektakl wzruszeń. Twarze nauczycieli II LO – na starych zdjęciach, fragmenty rozmów z dyrektorem Jerzym Pietrzykiem oraz nauczycielką matematyki, panią Teresą Klimek, niezwykły film przygotowany przez zmarłego absolwenta II LO – Konrada Klisowskiego, wspomnienia dawnych uczniów „Dwójki” – wszystko to stanowiło o niezwykłej sile widowiska. Lekcja po latach. Szkolne ławki przeszłości znowu zapełniły się uczniami. Według planu lekcji poszczególnych dziesięcioleci  dawni uczniowie byli we wspomnieniach na tamtej biologii, na tamtej chemii, matematyce, na tamtym języku polskim i na wychowaniu fizycznym – na wszystkich tych zajęciach, w których kiedyś było im dane uczestniczyć. „Co nam zostało z naszych szkolnych lat” – to nie tylko motto uroczystości, ale również pytanie, które zadawali sobie absolwenci zgromadzeni na widowni gorzowskiego teatru.

         Zaduszki zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu z Budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, z Teatrem im. Juliusza Osterwy, a patronat nad wydarzeniem objął prezydent Gorzowa Wlkp., pan Jacek Wójcicki.

         Listopadowy wieczór… Z teatru wychodzą pierwsi widzowie. Atmosfera chwili budowana jest z malutkich cegiełek wzruszeń. To ono wypisało na twarzach tamten uśmiech i tamtą łzę, gest i uścisk dłoni. Ma się wrażenie ogromnej wspólnoty wszystkich tych, którzy do swego świata wkraczają z bagażem pamięci o II Liceum Ogólnokształcącym, o nauczycielach i uczniach, o Przemysłowej 22.

         Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wśród których znalazł się Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacji „Czysta Woda” oraz pani Grażynie Wojciechowskiej za tę niezwykłą lekcję wspomnień o nauczycielach, którzy w pamięci swoich uczniów pozostaną na zawsze.”