MENU

       

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

Loguj się bezpiecznie

https://i-gbs.pl/Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

  1. Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane – na pasku statusu lub obok paska adresowego musi być widoczny symbol „zatrzaśniętej kłódki”. Brak „zatrzaśniętej kłódki” lub „kłódka przekreślona” oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Strony bankowości internetowej Banku udostępnione są pod poniższymi adresami i zabezpieczone odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa. Współczesne przeglądarki internetowe sygnalizują certyfikaty SSL znakiem zielonej kłódki na pasku adresu. Wystarczy w niego kliknąć aby uzyskać dane szczegółowe. Sprawdź opis certyfikatu. Jeśli dane w opisie certyfikatu są inne, prosimy o zaprzestanie używania wyświetlonej strony internetowej i kontakt z tel. 95 7284 224
  2. Klient indywidualny i firmowy (NOWA WERSJA) – https://i-gbs.pl/
  3. Jeżeli widzisz komunikat o błędnym logowaniu po raz drugi, natychmiast skontaktuj się z infolinią pomocy technicznej tel. 95 7284 224
  4. Jeśli korzystasz z autoryzacji operacji kodami SMS, zawsze kontroluj poprawność numeru NRB w wiadomości autoryzacyjnej.
  5. Przypominamy o stosowaniu zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej znajdujących się na stronie internetowej Banku oraz na stronie logowania do usługi.

Należy pamiętać, że niedochowanie należytej staranności w obsłudze systemów internetowych może skutkować kradzieżą środków z kont Klientów, za którą odpowiedzialność ponosić będzie Klient.


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ