MENU

       

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

KARTY CHARGE

Operacje mogą być dokonywane w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca kalendarzowego) do wysokości przyznanego limitu miesięcznego.

Transakcje rozliczane są miesięcznie, w dniu ustalonym przez Posiadacza karty. Posiadacz musi zapewnić środki na pokrycie zobowiązania z karty.

Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe – 1% od kwoty transakcji.


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ