MENU

       

Newsletter

Zapisz się do naszej listy mailingowej

Lokaty - oferta dla firm

Dzięki nim ulokujesz wolne środki na wybrany okres i zagwarantujesz sobie pewny zysk.

To najlepsze lokaty dla osób ceniących tradycyjne, bezpieczne sposoby oszczędzania.

Wybierz atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie lokaty oraz dowolny okres lokowania oszczędności (1, 3, 6 i 12 miesięcy).

Oferujemy Ci również opcję automatycznego odnawiania lokaty terminowej abyś miał pewność że Twoje oszczędności pracują nawet gdy o nich zapominasz.

 

 

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

oprocentowanie stałe

 

termin kwota w zł
od 500 zł
1 miesiąc 0,90%
2 miesiące 0,90%
3 miesiące 0,90%
5 miesięcy 0,90%
6 miesięcy 0,90%
9 miesięcy 0,90%
12 miesięcy 0,90%
24 miesiące 0,90%
36 miesięcy 0,90%

 

 

oprocentowanie zmienne

(dla lokat założonych przed 1.06.2013r.)

termin kwota w zł
od 500 zł
1 miesiąc 1,00%
2 miesiące 1,00%
3 miesiące 1,00%
5 miesięcy 1,00%
6 miesięcy 1,00%
9 miesięcy 1,00%
12 miesięcy 1,00%
24 miesiące 1,00%
36 miesięcy 1,00%
       
oprocentowanie obowiązuje od dnia 17.10.2016r.
Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku kapitalizowane sa na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego-na dzień zamknięcia rachunku, chyba że umowa lub regulamin stanowi inaczej.

 

 

 

 


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ