Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
    lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
    lub
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie.

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania z naszej strony:

Pełnomocnictwo – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Dla przypomnienia regulamin

Dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

Można to zrobić w dowolnie wybranej przez Państwa formie :

  1. korzystając z kanałów bankowości internetowej,
  2. osobiście w placówce Banku wraz z potwierdzeniem umocowania przy wniosku o subwencję PFR

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

W razie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 95 7284 118