Zapraszamy już 28 sierpnia do zawodów „smoczych łodzi”! Wystartować może każdy! Dobra zabawa gwarantowana. Zobacz Gorzów od strony rzeki. Już wkrótce podamy bliższe informacje jakie jeszcze atrakcje czekają na was w przystani kajakarskiej Admira. Zapraszamy do zapisów.

DRUKI DO POBRANIA (ksadmira.pl)


REGULAMIN REGATY SMOCZYCH ŁODZI NA RZECE WARCIE
z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim
28.08.2022 r.


1. TERMIN:
28 SIERPNIA 2022 (niedziela)

2. ORGANIZATOR:
KLUB SPORTOWY „ADMIRA” Gorzów Wlkp., Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

3. CEL IMPREZY:
-Popularyzacja rekreacji na rzece Warcie -Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego

4. KATEGORIE: – DZIECI- do 18 r. ż. OPEN
– FAN- amatorzy – SPORT- powyżej 18 r. ż. OPEN

5. MIEJSCE:
Regaty odbędą na rzece Warcie przy przystani Klubu Sportowego „Admira” przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wlkp.

6. DATA:
28.08.2022 r (niedziela) Godzina 10:00- odprawa Kapitanów Załóg- instrukcje techniczne (wsiadanie, wysiadanie, wiosłowanie, zachowanie się na łodzi, program regat) Godzina 11:00- rozpoczęcie regat Godzina ok. 17:30- Zakończenie regat, dekoracja.

7. PROGRAM REGAT:
Godzinowy program regat zostanie przedstawiony Kapitanom drużyn na odprawie.

8. DYSTANS I ZASADY ROZGRYWANIA REGAT:
· 200 m- DZIECI, łodzie 10- osobowe
· 200 m- FAN, łodzie 10 – osobowe
· 200 m- SPORT, łodzie 10- osobowe

System rozgrywania regat: decyzja organizatora na odprawie Kapitanów.
Startujące drużyny rozpisane zgodnie z harmonogramem organizatora.

9. NAGRODY:
– DZIECI- miejsce I-III – puchary, medale
– FAN- miejsce I-III- puchary, medale – SPORT- miejsce I-III – puchary, medale

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA OGRANIZACYJNE:
a) Łodzie wraz z wiosłami, a także sternika zapewnia organizator. b) Każda załoga składa się z: minimum 8 osób wiosłujących + bębniarz+ max 4 rezerwowych. c) Dopuszcza się używania własnych wioseł przez zawodników oraz posiadanie własnego swojego sternika. d) Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii DZIECI obowiązkowo startują w kamizelkach asekuracyjnych zapewnionych przez organizatora regat. e) Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwskazań do uczestniczenia w regatach i jest w stanie trzeźwym- wypełniając oświadczenie, dostarczone przez kierownika drużyny na odprawę ( )oświadczenie do pobrania na ks-admira.pl f) W regatach mogą brać udział dzieci od 10 roku życia za zgodą prawnych opiekunów. g) Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. i) Podczas regat spożywanie przez uczestników alkoholu jest zabronione, zawodnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat. j) Każdy uczestnik regat dobrowolnie wyraża zgodę na udostępniania swojego wizerunku w mediach w celu reklamy i propagowania sportów wodnych (RODO). Zgoda dostarczona przez kierownika drużyny na odprawę (zgoda do pobrania na ks-admira.pl) k) Sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozpatrywane są indywidualnie, decydujący głos ma organizator a w kwestiach związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz formalną organizacją regat- sędzia główny. l) Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na Kapitanie załogi.


11. ZGŁOSZENIA:
a) Prawo startu mają załogi, które wpłacą do dnia 25.08.2022 r. opłatę zgłoszeniową w wysokości 100,00 zł w kategorii FAN I SPORT na konto:

KLUB SPORTOWY ADMIRA 09 8363 0004 0027 2351 2000 0002
W tytule: nazwa drużyny- Smocze Łodzie 2022

Kategoria DZIECI-bez opłaty startowej.
b) Opłata startowa nie podlega zwrotowi. c) Na stronie ks-admira.pl do pobrania zbiorczy formularz zgłoszenia drużyny, który podpisuje Kapitan drużyny. d) Formularz Kapitan Drużyny ma obowiązek złożyć w biurze regat podczas odprawy technicznej, co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów. Formularz zgłoszenia należy również wysłać na adres e-mailowy klubu ks-admira@wp.pl do 21.08.2022. Ilość drużyn ograniczona.


KONTAKT DO ORGANIZATORA: Biuro regat; Monika Chrobot: 95- 722-40-48; 783-702-748