Od 21.10.2019 r.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Konto finansisty” dedykowany jest dla pracowników instytucji finansowych.

Przez instytucje finansowe rozumie się następujące wymienione podmioty pozostające pod bezpośrednim nadzorem KNF: banki, zakłady ubezpieczeniowe, powszechne towarzystwa emerytalne, domy/biura maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne.

Jeśli spełniasz te warunki, skorzystaj z naszej oferty!


Do pobrania