OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OTWIERANYCH W RAMACH ROR

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

Terminkwota od 500 zł
3 miesiące4,00%
6 miesięcy3,50%OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NIE POSIADAJĄCYCH ROR

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

Terminkwota od 500 zł
3 miesiące2,75%
6 miesięcy3,25%

Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty kapitalizowane są na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Promocja trwa od 10.11.2023 r. do 7.12.2023 r.