21 października i 10 listopada 2020r. w Centrali SGB-Banku S.A. poznaliśmy wyniki loterii promocyjnej „Lokata SGB (Zima 2020)”. Cenne nagrody rozlosowano wśród klientów Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w promocji. Wykaz zwycięskich lokat prezentujemy w załączonym poniżej pliku. Wszystkim laureatom gratulujemy!

Przypominamy, że – zgodnie z zapisami Regulaminu loterii promocyjnej – nagrody będą wydawane w Bankach Spółdzielczych SGB w okresie od 30 listopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Nieodebranie nagrody w terminie wyznaczonym w Regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją laureata z nagrody.