MENU

Dyrektywa PSD2 wprowadzona z dniem 14 września  2019 roku spowoduje dla klientów detalicznych banku zmianę w korzystaniu z bankowości elektronicznej. Jednym z głównych założeń dyrektywy jest budowa jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu logowania i autoryzacji (podpisu) w bankowości elektronicznej.
Obecnie stosowane środki dostępu do bankowości internetowej zostaną uzupełnione o dodatkowe wymagania SCA, czyli tzw.: „silne uwierzytelnienie klienta”. Oznacza to uwierzytelnienie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów zapewniających ochronę poufności danych klienta.
Dostosowanie do wymogów wynikających z zapisów dyrektywy PSD2 dotyczy zarówno procesu logowania - autentykacji i  autoryzacji - podpisu.

Logowanie do systemu bankowości elektronicznej w GBS Gorzów – krok po kroku.

1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową.

2. Wpisujemy adres strony internetowej Banku – www.gbs.net.pl

3. Wciskamy przycisk ZALOGUJ.

4. Wybieramy rodzaj bankowości i klikamy LOGOWANIE

5. Aby zalogować się do systemu należy w polu Numer Identyfikacyjny (wysłany sms-em na wskazany numer telefonu komórkowego) wprowadzić identyfikator użytkownika i użyć przycisku „DALEJ”.

Bez względu na sposób wpisania numeru identyfikacyjnego (wielkimi czy małymi literami) system zawsze rozpatruje tą wartość jako jednakową.

6. Następnie w polu  KOD DOSTĘPU  wpisujemy hasło tymczasowe przesłane przez Bank na wskazany numer telefonu

7.  Następnym krokiem jest sparowanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną w następujący sposób:

a) Na urządzeniu mobilnym (telefon/tablet) pobieramy z portali Google Play lub App Store aplikację mobilną o nazwie mToken Asseco MAA.

b) Na telefonie lub tablecie uruchamiamy pobraną aplikację mToken Asseco MAA i wykonujemy powiązanie z uruchomioną bankowością elektroniczną poprzez wprowadzenie do aplikacji mobilnej kodu aktywacyjnego wyświetlonego  w bankowości internetowej.

c) W kolejnym kroku w aplikacji mobilnej wprowadzamy weryfikacyjny kod SMS otrzymany na wskazany w banku numer telefonu.

d) Następnie w aplikacji mobilnej wprowadzamy i potwierdzamy  kod PIN, który będzie służył do logowania się do aplikacji mToken Asseco MAA.(min.5 znaków).

e) Po poprawnym wprowadzeniu kodu PIN, aplikacja mToken Asseco MAA informuje o pozytywnej aktywacji, następnie wciskamy przycisk „Wróć do logowania

8. Aby zalogować się ponownie do systemu należy w polu Numer Identyfikacyjny (wysłany sms-em na wskazany numer telefonu komórkowego) wprowadzić identyfikator użytkownika i użyć przycisku „DALEJ”.

9. Następnie w polu  KOD DOSTĘPU  wpisujemy ponownie hasło tymczasowe przesłane przez Bank na wskazany numer telefonu..

10. Pojawi się okienko NOWY KOD DOSTĘPU, w którym wpisujemy swoje hasło, następnie powtarzamy to samo hasło i zatwierdzamy.

     Podczas kolejnego logowania w polu KOD DOSTĘPU należy wprowadzić losowo wybrane wymagane pozycje z hasła, pozostałe znaki z hasła są ukryte i zastąpione znakiem  * .

11. Potwierdzamy logowanie na urządzeniu mobilnym odblokowując aplikację nadanym wcześniej PIN-em .

 

 

 

POMOC TECHNICZNA

 

     W dni robocze w godzinach 8.00 – 15.30 pod  numerami telefonów 95 7284 120 lub 95 7284 224 pełną pomoc techniczną świadczą pracownicy Banku, w dni robocze w godzinach od 15.30 do 8.00 oraz w dni wolne od pracy całodobowo pod numerem telefonu  95 7284 224 pomoc świadczą pracownicy firmy ASSECO TYLKO w zakresie blokowania, odblokowania oraz zastrzegania środków dostępu.

 

     Hasło telefoniczne do usługi Call Center – GBSGORZÓW

 

     Po zalogowaniu do systemu prosimy o zmianę hasła do usługi telefonicznej w menu USTAWIENIA – Zmiana hasła telefonicznego (hasło to dowolny ciąg znaków o długości od 10 do 24).


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ