MENU

1.Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych obowiązujacy od 14.09.2019 r.

 

Pobierz regulamin

 

2.Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych obowiązujacy od 14.09.2019 r.

 

Pobierz regulamin

 

3. Bank przy klasyfikacji do realizacji zleceń płatniczych stosuje następujące godziny graniczne

 

Zobacz tabelę

 

4. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

 

Pobierz regulamin

 

4 a) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA - waluta krajowa

Pobierz taryfę

b) Taryfa Prowizji i Opłat SGB Banku SA - waluty wymienialne

Pobierz taryfę

 

5. Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych

 

Pobierz regulamin

 

6. Kodeks Etyki Bankowej

 

Pobierz dokument

 

7. Zasady zwrotu środków transakcji płatniczych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim przekazanych na niewłaściwy numer rachunku bankowego.

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

WNIOSEK O ZWROT ŚRODKÓW TRANSAKCJI PŁATNICZEJ

WNIOSEK O UJAWNIENIE DANYCH

WNIOSEK O ANULOWANIE ZLECENIA

 

Poniżej mogą Państwo pobrać aktualną tabelę opłat i prowizji:

 


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ