MENU

Ubezpieczenia

 

 

 

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach umów agencyjnych  z

TowarzystwemUbezpieczeniowym  CONCORDIA  UBEZPIECZENIA oferuje między innymi :

 

 

1) Klientom Banku –ubezpieczenie kredytu, majątku (dom i mieszkanie, samochód ,firma)

    oraz życia i zdrowia,

2) Przedsiębiorcom-ubezpieczenie majątku firmy, OC Przedsiębiorcy i ochrony prawnej,

3) Rolnikom – ubezpieczenie obowiązkowe OC Rolnika i budynków rolniczych, majątku  

     gospodarstwa , sprzętu rolniczego , zwierząt i upraw,

4) Klientom indywidualnym- ubezpieczenie majątku (dom i mieszkanie , samochód) oraz życia

    i zdrowia.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Banku oraz na stronie www.concordiaubezpieczenia.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZŁÓŻ REKLAMACJĘ