Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z Klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a bankiem.

Zastosowane przez Bank metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych.

Sprawdzenia włączonego szyfrowania oraz długości klucza użytego do niego można dokonać ustawiając  wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki.

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla gbs.net.pl przez Certyfikat SSL, (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki/wyświetl certyfikaty). Brak „zatrzaśniętej kłódki” oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Każde odstępstwo w wyglądzie strony, brak kłódki, inny adres www strony, brak połączenia szyfrowanego tzn. adres strony nierozpoczynający się od https oraz inne odstępstwa np. zapytania o login klucz autoryzacji czy dane z kart płatniczych powinny być alarmujące

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim nigdy nie prosi telefonicznie, ani w formie e-mail o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji), dlatego prosimy nie odpowiadać na tego typu zapytania.

Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.

Stosowanie poniższych zasad, pomoże w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej a tym samym unikniesz nowych zagrożeń:
– Aktualizuj wersję przeglądarki.
– Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
– Regularnie aktualizuj system operacyjny.
– Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej.
– Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
– Przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.

Zapraszamy do zapoznania sie z filmami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

Temat: „Bezpieczne zakupy w sieci

odc. 1 – „Bezpieczny komputer”

odc. 2 – „Bezpieczny sklep internetowy”

odc. 3 – „Bezpieczny klient”

Temat: „Cyberbezpieczeństwo w praktyce”

odc. 1 – „Dane osobowe – czym są i jak o nie zadbać?”

odc. 2 – „Rodzaje cyberzagrożeń”

odc. 3 – „Pierwsza pomoc w przypadku cyberataku”

Temat: „Cyberbezpieczeństwo kraju”

odc. 1 – „Kto dba o nasze cyberbezpieczeństwo”

odc. 2 – „Świadomy obywatel – bezpieczny e-obywatel”

odc. 3 – „Bezpieczny jak sektor bankowy”

Mini-klipy: 9 zasad cyberbezpieczeństwa

Ustal silne hasło

Masz klucz do banku

W sklepach internetowych

Nie klikaj

Dbaj o swoje dane

Korzystaj ostrożnie

Zainstaluj i aktualizuj