Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach umów agencyjnych  z

Towarzystwem Ubezpieczeniowym  GENERALI oferuje między innymi :

1) Klientom Banku –ubezpieczenie kredytu, majątku (dom i mieszkanie, samochód ,firma)

    oraz życia i zdrowia,

2) Przedsiębiorcom-ubezpieczenie majątku firmy, OC Przedsiębiorcy i ochrony prawnej,

3) Rolnikom – ubezpieczenie obowiązkowe OC Rolnika i budynków rolniczych, majątku  

     gospodarstwa , sprzętu rolniczego , zwierząt i upraw,

4) Klientom indywidualnym- ubezpieczenie majątku (dom i mieszkanie , samochód) oraz życia

    i zdrowia.

Skorzystaj z ubezpieczeń online:

Ubezpieczenia komunikacyjne 

Domy i mieszkania 

Ubezpieczenia turystyczne 

NNW Dziecka 

NNW Indywidualne