OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Opis systemu zarządzania w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim
Więcej


Opis polityki wynagrodzeń w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim
Więcej


Informacja o spełnianiu Członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22aa Prawa bankowego.
Więcej


Wyniki finansowe Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim
Więcej


Osoby upoważnione
Więcej

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

Statut Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe w ramach sprawozdania z działalności jednostki (art. 111a ust.1 ustawy Prawo Bankowe)
Więcej