Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim:

Paweł Kowalczyk  – Prezes Zarządu

Magdalena Szczepanowska-Goławska – II Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Łabędzki – członek Zarządu

 
Rada Nadzorcza:

Lech Marek Gorywoda – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Hurka – Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej

Danuta Ciesielska – Sekretarz Rady Nadzorczej
Kazimierz Łabędzki – Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu

Zdzisław Maciejewski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Plust – Członek Rady Nadzorczej