Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim:

Paweł Kowalczyk  – Prezes Zarządu

Tomasz Żelazek – I Wiceprezes Zarządu

Magdalena Szczepanowska-Goławska – II Wiceprezes Zarządu

 
Rada Nadzorcza:

  1. Lech Marek Gorywoda – Przewodniczący Rady
  2. Krystyna Hurka – Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Kazimierz Łabędzki – Sekretarz Rady
  4. Zdzisław Maciejewski – Członek Rady
  5. Maciej Plust – Członek Rady
  6. Danuta Ciesielska – Członek Rady