Polityka Ładu Korporacyjnego


Oświadczenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Oświadczenie Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – 2022


Ocena stosowania przez Bank w 2015 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2016 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2017 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2018 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2019 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2020 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego


Ocena stosowania przez Bank w 2021 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego