Centrala

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Gorzowie Wielkopolskim

TEL 95 7284 111

FAX 95 7284 151

ul. Sikorskiego 7
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599- 000-37-37
REGON: 000510818zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
pod nr KRS 0000099399
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP

Inspektorem Ochrony Danych w Banku jest p. Marcin Polit, z którym można kontaktować się  poprzez adres poczty elektronicznej: iod@gbs.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.