Opis systemu kontroli wewnętrznej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim