INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

Indywidualne Konto Emerytalne to rachunek oszczędnościowy, na którym możecie Państwo gromadzić dodatkowe oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze. Założenie i oszczędzanie w ramach IKE jest całkowicie dobrowolne.

KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ IKE?

Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów, a także osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy.Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

WPŁATY NA IKE

Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Częstotliwość i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Państwa. Łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może jednak przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

WYPŁATA ŚRODKÓW Z IKE

Posiadacz rachunku IKE może dokonać wypłaty środków zarówno w formie jednorazowej lub wypłaty w ratach, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o IKE.

NIEOPODATKOWANE ODSETKI

IKE to szczególnie korzystna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Odsetki od zgromadzonych środków są nieopodatkowane.

ZAPRASZAMY DO ZAŁOŻENIA IKE W NASZYM BANKU

BEZPIECZNA FORMA OSZCZĘDZANIA