Podpis elektroniczny (Certyfikaty kwalifikowane) wydawane przez Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR są generowane i zarządzane zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami.

W myśl ustawy, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Szczegóły dotyczące zawartości kwalifikowanych certyfikatów są ustalane z Klientem

Przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego można zweryfikować każdy podpis elektroniczny złożony przez jego właściciela. Podpis elektroniczny zweryfikuje się poprawnie, o ile certyfikat jest ważny i podpisany dokument nie został mieniony, np. w trakcie jego przesyłania.

Do czego służy podpis elektroniczny ?

  • Obowiązkowe rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych
  • Faktury elektroniczne
  • Przetargi i aukcje elektroniczne
  • Kontakty w administracją publiczną
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  • Elektroniczna Legitymacja Studencka
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
     

Więcej informacji na : www.elektronicznypodpis.pl

Pliki: