Dzięki nim ulokujesz wolne środki na wybrany okres i zagwarantujesz sobie pewny zysk.

To najlepsze lokaty dla osób ceniących tradycyjne, bezpieczne sposoby oszczędzania.

Wybierz atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie lokaty oraz dowolny okres lokowania oszczędności

Oferujemy Ci również opcję automatycznego odnawiania lokaty terminowej abyś miał pewność że Twoje oszczędności pracują nawet gdy o nich zapominasz.

OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW LOKAT DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

oprocentowanie stałe liczone w stosunku rocznym

terminkwota w zł od 1000 zł.
1 miesiąc0,30%
3 miesiące0,80%
6 miesięcy1,00%
12 miesięcy1,30%
Odsetki należne od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty kapitalizowane sa na koniec okresu odsetkowego, a w razie likwidacji rachunku przed upływem okresu odsetkowego, zgodnie z obowiązującym regulaminem
 
Zmiana oprocentowania od 01.07.2022r.

LOKATY WALUTOWE

Lokata walutowa w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

to idealne rozwiązanie dla osób chcących oszczędzać w walutach obcych. Otwórz lokatę walutową już od 200 EU/USD/GBP

TerminEURUSDGBP
1 miesiąc0,70%1,95%1,50%
3 miesiące0,87%2,28%1,78%
6 miesięcy1,14%2,60%1,98%
12 miesięcy1,40%2,86%2,24%
24 miesięcy0,60%1,60%1,30%
36 miesięcy0,60%1,60%1,30%
1.    Kapitalizacja odsetek od lokat terminowych odbywa się po upływie okresu umownego.
2.    W przypadku podjęcia środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, rachunek lokaty ulega likwidacji, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według stopy procentowej dla rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych równej aktualnemu oprocentowaniu rachunków oszczędnościowych typu a’vista w danej walucie obowiązującemu w Banku.
3.    Likwidacja lokaty w walucie wymienialnej przed upływem okresu umownego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości oprocentowania rachunków bieżących w danej walucie rachunku lokaty.
 
Oprocentowanie depozytów walutowych obowiązujące od 15 listopada 2022 r.