Kredyt Inwestycyjny

Zainwestuj w przyszłość swojej Firmy ! Chcesz powiększyć swoją firmę lub zainwestować w nowe technologie?Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

Podręczny Kredyt Obrotowy

Twoja firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków? Chcesz dokonać zakupu surowców, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków? Kredyt obrotowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym zwiększy potencjał finansowy Twojej firmy.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojej Firmy. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej firmy. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

Kredyt z gwarancją de minimis

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz ją rozwijać, dzięki gwarancji de minimis uzyskasz dostęp do finansowania firmy. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu rządowego wspiera i umożliwia otrzymanie gwarancji de minimis mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.