Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku są:

– Paweł Kowalczyk,                                        

– Tomasz Żelazek,

– Magdalena Szczepanowska-Goławska,                                            

Niżej wymienieni pracownicy posiadają upoważnienia wynikające z  udzielonych im pełnomocnictw:

 • Babiak-Smejlis Dagmara
 • Błaszków Beata,
 • Bosy Paweł,
 • Colonna-Walewska Agnieszka,
 • Czwojdzińska Joanna,
 • Dawidowicz Dorota,
 • Dobrowolska Renata,
 • Dragun Joanna,
 • Dreczkowska Beata,
 • Gembiak Zbigniew,
 • Gorbacz Aleksandra,
 • Górniak Ewa,
 • Grzelak Mateusz,
 • Hauba Krzysztof,
 • Haściło-Krzyważnia Izabela,
 • Jaroszewska Katarzyna,
 • Jerzyńska Marzena,
 • Kalinowska Anna,
 • Kinasz Justyna,
 • Klejber Bartosz,
 • Klimaszewska Adriana,
 • Klinowska Marlena,
 • Kondratowska Jolanta,
 • Koziołek Arkadiusz,
 • Kujawa – Jeziorna Beata,
 • Kubiak Alicja,
 • Kudynowska Beata,
 • Kurmin Magdalena,
 • Loc-Kuchcińska Agnieszka,
 • Margiela Adrian,
 • Milczenko Barbara,
 • Mleczak Małgorzata,
 • Myśliwiec Alina,
 • Obłąk Sylwester,
 • Orman Agnieszka,
 • Patraś Marta,
 • Piątek Małgorzata,
 • Plackowiak Dorota,
 • Pomorska Karolina,
 • Potrzebowska Karina,
 • Ratajski Łukasz,
 • Ryngwalska Ewa,
 • Skowronek Małgorzata,
 • Stankiewicz Jerzy,
 • Starosta Maciej,
 • Starosta Małgorzata,
 • Suchecka Barbara,
 • Szymborski Tomasz,
 • Szymczak Magdalena,
 • Tokarczyk Izabela,
 • Traczyk Alina,
 • Trawińska Agnieszka,
 • Walczak Jolanta,
 • Waldon Regina,
 • Wawrzyniak Grzegorz,
 • Wąsowicz Elżbieta,