Informacja o Przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową podmiotom zewnętrznym (outsourcing).

Dokumenty do pobrania: