Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim:

CZERWIEC 2022:

WIBID 1M 5,69

WIBID 3M  6,39

WIBID 6M 6,59

WIBOR 1M  5,89

WIBOR 3M  6,59

WIBOR 6M  6,79

WIBOR 1M  5,60 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  6,42 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  6,64 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  5,82- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCA

WIBOR 3M  6,55 – ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  4,70 – ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE

WIBOR 3M 4,742 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU

WIBOR 12M 4,17- 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA 01.02.br.