Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

WRZESIEŃ 2023:

WIBID 1M 6,58

WIBID 3M  6,45

WIBID 6M 6,28

WIBOR 1M  6,78

WIBOR 3M  6,65

WIBOR 6M  6,48

WIBOR 1M  6,81 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  6,69 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  6,55 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  6,79- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  6,66- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  6,90- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE

WIBOR 3M 6,90 – 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU

WIBOR 12M 7,10- 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA 01.02.br.