Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim:

PAŻDZIERNIK 2021:

WIBID 1M – 0,02

WIBID 3M  0,03

WIBID 6M  0,11

WIBOR 1M  0,18

WIBOR 3M  0,23

WIBOR 6M  0,31

WIBOR 1M  0,18 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  0,24 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  0,29 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  0,18 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCA

WIBOR 3M  0,2ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  0,2ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE