Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim:

STYCZEŃ 2022:

WIBID 1M 2,03

WIBID 3M  2,34

WIBID 6M  2,64

WIBOR 1M  2,23

WIBOR 3M  2,54

WIBOR 6M  2,84

WIBOR 1M  1,97ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  2,35 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  2,63 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  2,13 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCA

WIBOR 3M  2,51 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  2,51 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE