Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

MARZEC 2023:

WIBID 1M 6,69

WIBID 3M  6,74

WIBID 6M 6,80

WIBOR 1M  6,89

WIBOR 3M  6,94

WIBOR 6M  7,00

WIBOR 1M  6,89 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  6,93 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  7,00 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  6,90- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  6,94- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  7,03- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE

WIBOR 3M 7,02 – 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU

WIBOR 12M 7,10- 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA 01.02.br.