Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim:

CZERWIEC 2021:

WIBID 1M – 0,02

WIBID 3M  0,01

WIBID 6M  0,05

WIBOR 1M  0,18

WIBOR 3M  0,21

WIBOR 6M  0,25

WIBOR 1M  0,18 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  0,21 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  0,25 ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  0,18 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCA

WIBOR 3M  0,21 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCA

WIBOR 3M  0,21 ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE