Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

CZERWIEC 2024:

WIBID 1M 5,65

WIBID 3M  5,65

WIBID 6M 5,66

WIBOR 1M  5,85

WIBOR 3M  5,85

WIBOR 6M  5,86

WIBOR 1M  5,84 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  5,85 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  5,86 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  5,84- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  5,85- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  5,86- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE

WIBOR 3M 5,87 – 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU

WIBOR 12M 5,82- 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA 01.02.br.