Stawki referencyjne dla depozytów i kredytów udzielonych

w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

LISTOPAD 2022:

WIBID 1M 6,95

WIBID 3M  7,31

WIBID 6M 7,52

WIBOR 1M  7,15

WIBOR 3M  7,51

WIBOR 6M  7,72

WIBOR 1M  7,12 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 3M  7,37 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 6M  7,54 – ŚREDNIA Z 5,15,25 DNIA POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

WIBOR 1M  7,11- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  7,47- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W MIESIĄCU

WIBOR 3M  7,18- ŚREDNIA Z 5 OSTATNICH W KWARTALE

WIBOR 3M 7,18 – 2 DNI ROBOCZE PRZED KOŃCEM KWARTAŁU

WIBOR 12M 3,65- 2 DNI PRZED DNIEM ZMIANY OPROCENTOWANIA 01.02.br.