Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na obszarze całego kraju.