Szanowni Klienci

                Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż zgodnie z wymogami dla Banków wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 r.
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych wszystkie zlecenia w obrocie dewizowym winny zawierać kompletne dane odbiory (beneficjenta).

Stwierdzone braki w zakresie nazwy i kompletnego adresu odbiorcy (beneficjenta), będą skutkowały początkowo wstrzymaniem takiego zlecenia z koniecznością uzupełnienia a w późniejszym terminie również odrzuceniem.

Zatrzymanie lub odrzucenie zlecenia po stronie SGB-Banku lub Banku odbiorcy może oznaczać:

                – opóźnienie w przekazaniu środków na konto beneficjenta,

                – dodatkowe koszty z powodu wszczęcia procedury dotyczącej uzupełnienia danych.

Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia powyższych sytuacji oraz naliczeniem dodatkowych kosztów prosimy Państwa o zaangażowanie w kompletne wypełnianie danych w składanych dyspozycjach.