Informujemy, że w ramach podnoszenia jakości oferowanych usług, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w dniu 24 grudnia 2020 w godzinach 22:00- 24:00 mogą wystąpić chwilowe problemy z dostępem serwisu internetowego Banku (strona www).  

Dostęp do bankowości elektronicznej poprzez link bezpośredni, aplikacja mobilna oraz wypłaty z bankomatów Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim będzie odbywać się bez przerwy.