#DzieńFlagi

Z naszych domów, balkonów czy działek, niech powiewa dziś biało-czerwona! Wywieśmy flagę i dbajmy o tę piękną i ważną, majówkową tradycję.

Dobrego świętowania 🙂

#DbajmyOTradycję #BankiSpółdzielczeSGB #SGB