Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych (w tym internetowych i MO/TO). Może być wydana  do rachunków oszczędnościowych prowadzonych w EUR, USD, GBP dla klientów indywidualnych oraz do rachunków rozliczeniowych prowadzonych  w EUR, USD, GBP dla klientów instytucjonalnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Twoje korzyści:

•   Rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku;

•   Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe;

•   Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku;

•   Możliwość wypłaty gotówki na terenie Polski, podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/Płać kartą i wypłacaj; wypłata realizowana w PLN;

•   Bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure; usługa 3D-Secure wymaga aktywacji;

•   Możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą

•   Możliwość ubezpieczenia karty.

Kto może otrzymać kartę:

Karta walutowa może być wydana do rachunków rozliczeniowych w walutach w wymienialnych EUR, GBP, USD, prowadzonych dla klientów instytucjonalnych.