Zainwestuj w przyszłość swojej Firmy !

Chcesz powiększyć swoją firmę lub zainwestować w nowe technologie?

Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

Kredyt Inwestycyjny może być przeznaczony na:

  • zakup gruntów,
  • zakup budynków i budowli,
  • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
  • zakup wyposażenia,
  • zakup innych środków trwałych.


Okres kredytowania do 10 lat.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych