Twoja firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków? Chcesz dokonać zakupu surowców, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków? Kredyt obrotowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym zwiększy potencjał finansowy Twojej firmy.

Kredyt ten może stanowić znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo. Kredyt pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności, tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności.

Kredytem obrotowym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

  • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych