KREDYTY INWESTYCYJNE DLA ROLNIKÓW

  • Zainwestuj w przyszłość !
  • Chcesz powiększyć swoją firmę lub zainwestować w nowe technologie?
  • Skorzystaj z kredytu inwestycyjnego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wielkopolskim

Kredyt Inwestycyjny może być przeznaczony na:

  • zakup gruntów,
  • zakup budynków i budowli,
  • rozbudowę, modernizację obiektów i budowli,
  • zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych,
  • zakup wyposażenia,
  • zakup innych środków trwałych.


Okres kredytowania do 15 lat