Rachunek skierowany jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Przeprowadzanie rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Formy dokonywania transakcji:

  • wpłaty: gotówkowo (w kasie Banku) i bezgotówkowo (w formie polecenia przelewu środków z rachunku bankowego),
  • wypłaty: gotówkowo (w kasie Banku, realizacja czeków, karty płatnicze) i bezgotówkowo (w formie przelewu środków na dowolny rachunek wskazany przez Klienta).
  • Korporacyjna Bankowość Elektroniczna