Zapraszamy Cię  do współpracy !

  • Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem Twojej Firmy. Środki z kredytu zapewniają utrzymanie płynności finansowej firmy. Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu i powoduje automatyczne odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej spłaty.

Twoja Firma „skorzysta” :

  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba,
  • łatwość w obsłudze spłaty kredytu, która automatycznie dokonuje się z wpływów na rachunek bieżący, pomniejszając saldo zadłużenia na tym rachunku,
  • spłata całości lub części kredytu w okresie kredytowania powoduje odnowienie limitu kredytowego.


Okres kredytowania:

  • do roku
  • do 2 lat