• Jesteś rolnikiem i  potrzebujesz kapitału na finansowanie bieżących wydatków? Chcesz dokonać zakupu surowców, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków? Kredyt obrotowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym zwiększy Twój potencjał finansowy .
  • Kredyt ten może stanowić znakomite uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponujesz. Kredyt pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb lub bieżących płatności, tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności

Kredytem obrotowym mogą być w szczególności finansowane nakłady na:

  • finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • doraźne, sezonowe potrzeby kredytowe spowodowane specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.