7 października w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyła się Gala Rzemieślnicza 2023 organizowana przez Lubuską Izbę Rzemieślniczą. Wydarzenie to było szczególną okazją do podkreślenia znaczenia szkolenia i edukacji zawodowej w świecie rzemiosła, z uwzględnieniem osiągnięć w przyznawaniu tytułów czeladników i mistrzów w regionie. GBS Gorzów był reprezentowany przez naszego Wiceprezes Tomasz Żelazek, który miał zaszczyt przemawiać na temat znaczenia współpracy banku z sektorem rzemieślniczym oraz roli edukacji w kształtowaniu przyszłości przedsiębiorczości. Gala zgromadziła 350 gości, w tym 250 rzemieślników i przedsiębiorców z trzech województw, podkreślając znaczenie Lubuskiej Izby Rzemieślniczej w promowaniu i wspieraniu lokalnego rzemiosła. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu i gratulujemy wszystkim wyróżnionym.