Patronka II Liceum Ogólnokształcącego Maria Skłodowska – Curie powiedziała: 

„Sukces to wytrwałość i wiara w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

Wczoraj w II LO miała miejsce Gala Sukcesów Szkoły mająca na celu uhonorować uczniów, którzy dzięki ogromnej wytrwałości i poczuciu wiary w swe możliwości, zdobyli najwyższe laury w roku, zarówno w nauce, jak i sporcie, dziedzinach artystycznych oraz pomocy drugiemu człowiekowi, którą niosą Joannici. Obecni byli przede wszystkim nasi uczniowie, Dyrekcja Szkoły, opiekunowie naukowi, rodzice. Gośćmi były również panie wiceprezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wielkopolskim Magdalena Szczepanowska- Goławska oraz pani naczelnik Beata Błaszków. 

Uroczystość uświetnił chór szkolny pod batutą pani profesor Iwony Bańdziak.

Galę przygotowały prof. Magdalena Ostropolska i prof. Katarzyna Kowal. 

żródło: II LO