Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

 w dniu 29.12.2023 r.:

 1. Zgodnie z harmonogramem KIR S.A. oraz NBP ostatnim dniem realizacji zleceń płatniczych w 2023 roku będzie 29 grudnia 2022 r.
 2. Działalność operacyjna Banku w zakresie bezpośredniej obsługi klienta będzie prowadzona w jednostkach Banku w godz. 8:15-13:00, z wyłączeniem Oddziału w Deszcznie i Lubiszynie, które będą otwarte dla Klienta w godz. 8:00-13:00.
 3. Realizacja zleceń płatniczych:
  • Zlecenia płatnicze w PLN złożone do realizacji przez Klientów  do systemu ELIXIR i SORBNET2 (na banki obce) oraz reakcje na polecenia zapłaty przyjęte i zarejestrowane w systemie informatycznym w dniu 29.12.2022 r. w godzinach pracy placówek Banku  zostaną przekazane do SGB-Banku S.A. (SGB) w dniu ich przyjęcia, przy czym:
   • przyjęte i zarejestrowane w systemie informatycznym Banku do godziny 12:30 i przekazane do SGB do godziny 12:45 zostaną zrealizowane w dniu 29.12.2022 r.
   • przyjęte po godzinie 12:30 i przekazane do SGB po godzinie 12:45 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym, tj. 02.01.2022 r.
  • Bank przyjmie i zaksięguje zlecenia płatnicze w PLN otrzymane z systemu ELIXIR i SORBNET2 do godz. 15:00,
  • Bank przyjmie od Klientów do realizacji do godz. 11:30 oraz przekaże do SGB-Banku S.A. zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym (importowe) do godz. 12:00,
  • Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym otrzymane (eksportowe) Bank odbierze do godz.12:00.
  • Zlecenia płatnicze System płatności natychmiastowych Express Elixir:
   • w dniu 29.12.2023 roku będzie dostępny do godz.18:00,
   • w dniu 30.12.2023 roku będzie niedostępny,
 4. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim będzie zawierał transakcje wymiany walutowej z klientami za pośrednictwem telefonu do godz. 12:00.