Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim informuje:

w dniu 24.12.2021 r.:

 1. Wszystkie placówki Banku będą zamknięte  dla Klientów.  W jednostkach Banku nie będzie wykonywana działalność operacyjna w zakresie bezpośredniej obsługi Klienta.
 2. Bank będzie prowadził obsługę zleceń płatniczych w PLN wysyłanych przez Klientów za pośrednictwem bankowości elektronicznej do systemu ELIXIR i SORBNET2 (na banki obce) do godz.11:30. Zlecenia wysłane przez Klientów po godz.11:30 zostaną rozliczone w dniu 27.12.2021 r.
 3. Bank odbierze i zaksięguje zlecenia płatnicze w PLN otrzymane (wejściowe) z systemu ELIXIR i SORBNET2 do godz. 12:30.
 4. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym (importowe- wysyłane) będą przyjmowane przez Bank za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach 7:00-9:30. Zlecenia wysłane przez Klientów po godz.9:30 zostaną rozliczone w dniu 27.12.2021 r.
 5. Bank odbierze i zaksięguje zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym (eksportowe) otrzymane do godz.11:00.
 6. Zlecenia płatnicze Express Elixir w dniach 24,25,26 grudnia 2021 roku będą realizowane w trybie normalnym, tj. w trybie 24/7 w czasie dostępności systemu i zgodnie ze statyczną tabelą dostępności banków.
 7. Transakcje wymiany walutowej z Klientami za pośrednictwem telefonu oraz platformy walutowej nie będą realizowane.
 8. Zlecenia płatnicze złożone przez klientów Banku za pośrednictwem bankowości elektronicznej adresowane na rachunki w GBS w Gorzowie Wielkopolskim (wewnętrzne), dla których wskazano datę realizacji 24.12.2021 r. będą przyjmowane i realizowane w danym dniu do godz. 12:00.

 w dniu 31.12.2021 r.:

 1. Zgodnie z harmonogramem KIR S.A. oraz NBP ostatnim dniem realizacji zleceń płatniczych w 2021 roku będzie 31 grudnia 2021 r.
 2. Działalność operacyjna Banku w zakresie bezpośredniej obsługi klienta będzie prowadzona w jednostkach Banku w godz. 8:15-12:00, z wyłączeniem Oddziału w Deszcznie i Lubiszynie, które będą otwarte dla Klienta w godz. 8:00-11:30.
 3. Realizacja zleceń płatniczych:

Zlecenia płatnicze w PLN złożone do realizacji przez Klientów  do systemu ELIXIR i SORBNET2 (na banki obce) oraz reakcje na polecenia zapłaty przyjęte i zarejestrowane w systemie informatycznym w dniu 31.12.2021 r. w godzinach pracy placówek Banku  zostaną przekazane do SGB-Banku S.A. (SGB) w dniu ich przyjęcia, przy czym:

 1. przyjęte i zarejestrowane w systemie informatycznym Banku do godziny 11:30 i przekazane do SGB do godziny 12:00 zostaną zrealizowane w dniu 31.12.2021 r.
  1. przyjęte po godzinie 11:30 i przekazane do SGB po godzinie 12:00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym, tj. 03.01.2022 r.
 2. Bank przyjmie i zaksięguje zlecenia płatnicze w PLN otrzymane z systemu ELIXIR i SORBNET2 do godz. 15:00.
 3. Bank przyjmie od Klientów do realizacji do godz. 10:30 oraz przekaże do SGB-Banku S.A. zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym (importowe) do godz. 11:00.
 4. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym otrzymane (eksportowe) Bank odbierze do godz.11:00.
 5. Zlecenia płatnicze złożone przez klientów Banku adresowane na rachunki w GBS w Gorzowie Wielkopolskim (wewnętrzne), dla których wskazano datę realizacji 31.12.2021 r., będą przyjmowane i realizowane w danym dniu do godz. 12:00, natomiast złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej będą realizowane do godz.15:00.
 6. System płatności natychmiastowych Express Elixir:
  1. w dniu 31.12.2021 roku będzie dostępny do godz.18:00,
  1. w dniu 01.01.2022 roku będzie niedostępny.
 7. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim będzie zawierał transakcje wymiany walutowej z klientami za pośrednictwem telefonu lub platformy walutowej do godz. 12:00.