Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rachunki:

  • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • szkolnych kas oszczędności,
  • komitetów rodzicielskich,
  • innych organizacji zrzeszających uczniów i rodziców uczniów.