Drogi Kliencie
Uprzejmie informujemy, że już w najbliższych dniach, w swojej bankowości internetowej złożysz wniosek o Ustawowe wakacje kredytowe.
W ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu mieszkaniowego udzielonego w PLN, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Z wakacji kredytowych będziesz mógł skorzystać, jeśli umowę kredytową zawarłeś przed 1.07.2022 r. a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:
• od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące
• od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.

Wniosek będzie dostępny również na stronie internetowej i w placówkach banku. Pamiętaj, aby złożyć go przynajmniej 1 dzień przed terminem płatności raty.
Więcej informacji przekażemy wkrótce.